Handler i Thin Film

Et selskap eid av John Markus Lervik, har kjøpt 6,2 millioner aksjer i Thin Film Electronics.

Børs

Ifølge en melding har ASAH AS, et selskap eid av John Markus Lervik, kjøpt 6,2 millioner aksjer i Thin Film Electronics tirsdag, i tillegg til 5,4 millioner warrants som vil bli utstedt i forbindelse med selskapets tegningsretter som er under registrering.Videre går det frem at ASAH har tegnet seg for 14 millioner aksjer i en emisjon i selskapet.ASAH vil etter transaksjonene kontrollere 20,2 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 13,9 prosent. I tillegg har ASAH 5,4 millioner warrants.I tillegg kommer det frem at Lervik fremover skal bruke deler av sin tid på å jobbe for Thinfilm.

Nyheter
Børs