Har vi passert bunnen i aksjemarkedet?

Analytiker Katrine Boye snakker om renteoppgang, ekstreme utslag og tegn til at økonomien er i ferd med å nå bunnen.

Foto: AP
Børs

I dagens morgenrapport fra Nordea ser analytiker Katrine Boye nærmere på den økonomiske utviklingen i USA.- Rentene i USA fortsatte opp i går, men bevegelsen var liten sammenlignet med de ekstreme utslagene vi så fredag ettermiddag. Det spesielle ved oppgangen i rentene på fredag, var at også toårig stat- og swaprente økte betydelig. Inntil fredag har oppgangen i hovedsak vært i den lange enden av rentekurven, mens toåringen har holdt seg mer stabil, sier Boye.- I markedet prises det nå inn at Fed skal begynne å øke rentene allerede mot slutten av året. Vi undrer oss over disse forventningene. Vår prognose er at Fed vil begynne å sette opp renten først i andre halvdel av 2010, sier Boye.- Det er riktig at vi ser forsiktige tegn til at økonomien er i ferd med å nå bunnen, men det er svært lite sannsynlig at vi allerede mot slutten av året vil se at økonomien er på fote igjen og vise vedvarende vekst som tilsier at Fed skal tørre å røre renten, sier analytikeren.- Selv om det ser ut til at de største og mest dramatiske fallene i sysselsettingen er bak oss, betyr ikke det at forverringen av arbeidsmarkedet er i ferd med å stoppe opp. Vi vil fortsatt se fall i sysselsettingen en god stund fremover, avslutter Boye.

Nyheter
Børs