Her er Northland-rapporten

Northland Resources har sluppet følgende kvartalstall.

Foto: Harald Pettersen / Statoil
Børs

Northland Resources meldte sent tirsdag kveld om et nettoresultat på minus 1,9 millioner canadiske dollar i kvartalet som ble avsluttet 30. april 2009, mot pluss 6,9 millioner canadiske året før.Selskapet hadde ikke driftsinntekter, men har bokført rente- og andre inntekter på 0,4 millioner dollar, samt valutagevinster på 0,9 millioner dollar. Året før var disse postene på henholdsvis 1,2 og 7,5 millioner canadiske dollar.Det rapporteres dessuten om en avskrivning på 1,3 millioner dollar på relatert til ressurseiendom.Ved utgangen av kvartalet hadde Northland Resources en kontantbeholdning på 82 millioner canadiske dollar, mot 133 millioner dollar ved utgangen av samme periode året før.Her er hele rapporten

Nyheter
Børs