IGE selger eierandel for småpenger

Får litt penger for Gladhammar.

Foto: Tennen-Gas - Creative Commons
Børs

IGEs datterselskap, IGE Nordic, har inngått en avtale om å selge sin eierandel i Gladhammar til Wiking Mineral for to millioner svenske kroner, heter det i en melding fra selskapet.Gladhammar var et joint venture mellom IGE Nordic og Wiking Mineral, hvor IGE eide 45 prosent.

Nyheter
Børs