IT-selskap plukker egne aksjer

Inmeta ASA har sikret seg flere egne aksjer.

Børs

Inmeta ASA har den 2. juni kjøpt 65.000 egne aksjer til en gjennomsnittkurs på 2,59 kroner per aksje.Etter denne transaksjonen har Inmeta-konsernet totalt 2.466.407 aksjer, tilsvarende 3,79 prosent.

Nyheter
Børs