Kan juble etter ny kontrakt

Gode nyheter fra selskapet Bergen Group: Ny kontrakt er i boks.

Bergen Group - Foto: Selskapet
Børs

Bergen Group har gjennom sitt datterselskap Bergen Group Skarveland blitt tildelt to nye kontrakter for levering av rørsystemer.Kontraktene gjelder rørutrustning av to fartøy av typen VS 485 MPSV - ett for Eidsvik Skipsbyggeri AS og ett for Hellesøy Verft AS. Kontraktene har en samlet verdi på 50 millioner kroner. Leveransen til Eidsvik skal være fullført innen november i år og til Hellesøy i oktober 2010.For Hellesøy Verft AS er dette det tredje fartøyet selskapet har hatt utrustning på.- Vi er svært tilfreds med at kundene etterspør og velger oss som samarbeidspartner på slike avanserte rørsystemer, sier Sebjørn Madsen, direktør for Bergen Groups teknologidivisjon.Bergen Group Skarveland inngår i Bergen Groups Teknologidivisjon og er lokalisert på Sunde i Hordaland. Selskapene i Teknologidivisjonen er viktige brikker når Bergen Group posisjonerer seg som en høykompetansebedrift for olje- og offshorenæringen.Bergen Group Skarveland er en leverandør av komplette rørsystemer for skip og offshorekonstruksjoner. I tillegg til å utgjøre en del av Bergen Groups verdikjede innen skipsbygging og offshore, har selskapet en betydelig portefølje av egne kunder.

Nyheter
Børs