Kjøper 450.400 StatoilHydro-aksjer

StatoilHydro kjøper 450.400 egne aksjer som skal brukes i selskapets aksjespareprogram.

Børs

På vegne av StatoilHydro har DnB NOR 15. Juni 2009 kjøpt 450.400 aksjer til bruk i StatoilHydros aksjespareprogram.Aksjene er kjøpt til kurs 136,58 kroner.Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 4.999.024 aksjer.

Nyheter
Børs