Lys fremtid for norske oppdrettere

- Begrenset økning i produksjonen i Norge de kommende år, i kombinasjon med bortfall av produksjon i Chile gjør fremtiden lys for norske oppdrettere, sier Birgitte Sørheim i Fish Pool til HegnarOnline.

Børs

Onsdag kom ferske månedstall fra Eksportutvalget for fisk. Salg for to milliarder kroner i mai måned er tidenes høyeste eksportverdi.- Lakseaksjene på Oslo Børs har fått et løft med bakgrunn i den positive utviklingen man har hatt i spot-prisen for laks de siste måneder, sier Birgitte Sørheim i Fish Pool til HegnarOnline.(Se graf for Fish Pool IndexTM nedenfor)Årsaken til det sterke laksemarkedet er ifølge Sørheim først og fremst bortfallet av laks fra Chile i markedet.- De store sykdomsproblemer som Chiliensk oppdrettsnæring erfarer nå gjør at landet må restrukturere hele næringen blant annet med henhold til lokalisering og driftsform. Det er forventet å ta mange år før Chile er tilbake på samme produksjonsnivå som i 2007/2008 og dette gir norske oppdrettere mulighet til å ekspandere i Chiles tradisjonelle markeder - USA , Sør-Amerika og Asia, sier hun.Norges lakseproduksjon er forventet å stige med cirka 11 prosent i år (ref. Kontali Analyse). Finanskrisen har ennå ikke hatt noen effekt på konsumet av laks i Europa og dette i kombinasjon med begrenset tilførsel har gitt svært høye laksepriser.- Med begrenset økning i produksjonen i Norge de kommende år i kombinasjon med bortfall av produksjon i Chile gjør fremtiden lys for norske oppdrettere, fortsetter Sørheim.Årets fem første måneder er eksportverdien av laks opp 1,7 milliarder kroner til 8,6 milliarder kroner. Sørheim forteller at det på Fish Pool er handlet større volum med 2010-kontrakter til 30,50 kroner per kilo.- Snittkostnaden i næringen anslås i øyeblikket å være rundt 21 kroner per kilo, så da er nok dette break-even i øyeblikket, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets til HegnarOnline.Ifølge analytiker i DnB Nor Markets, Klaus Hatlebrekke, er break-even rundt 22 kroner per kilo på drift, ikke langt unna Nordea-analytikeren.Snittmarginen så langt i år er nær seks kroner høyere per kilo enn samme periode i fjor, beregnet ut fra rund vekt.Med utsikter til stabile og høye laksepriser, ligger det med andre ord til rette for at perioden med solige marginer vil kunne fortsette fremover.

Nyheter
Næringsliv