Meglerhus: Kjøp og kjøp

Orion Securities snakker om spennende lodd, spekulativ kjøpsanbefaling, trading og mulig storfunn. Her er dagens aksjetips.

Stig Myrseth - Foto: Finansavisen
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Intex (3,82) - spennende lodd i pengelotteriet. Intex er et lite mineralselskap hvis hovedprosjekt er Mindoro Nickel hjemmehørende på øya Mindoro på Filippinene. Planlagt produksjonsstart er i 2012-2013. Det større bildet for nikkel er positivt ettersom en økende stålproduksjon i Asia vil gi stadig større etterspørsel etter metallet. Motposten er at sporene skremmer ettersom historien til Mindoro har vært fullt av skuffelser, og på lengre sikt kan aksjen i verste fall gå i null om utviklingen mislykkes. Vi heller likevel mot at risk/reward-forholdet er gunstig på dagens kursnivå og lander på en spekulativ kjøpsanbefaling.• StatoilHydro (134,60) - fortsatt et spennende trading-kjøp. På tross av sterk stigning i oljeprisen de siste ukene og mulig stort gassfunn på Gro-brønnen handles StatoilHydro godt under mai-toppen på 144,10. Vi mener at StatoilHydro fortjener en aksjekurs på 150. Til grunn for dette anslaget ligger en P/E-multiplikator på 10 samt inntjeningen som korresponderer med en oljepris på 70. En oppside på 11% i et børslokomotiv med lav risiko og ekstremt god likviditet i aksjen bør være mer enn nok til å forsvare en inntreden.

Nyheter
Børs