Melder om konvertering av obligasjonslån

Grieg Holdings AS, største aksjonær i Grieg Seafood, har meldt konvertering av obligasjonslån.

Børs

Ifølge en melding vil Grieg Holdings, største aksjonær i Grieg Seafood, konvertere 59 millioner kroner i det ansvarlige konvertible lånet, til konverteringskurs fire kroner.Grieg Holdings deltok ikke i den private plasseringen som ble gjennomført 9. juni. I forbindelse med den private plasseringen har Grieg Holdings inngått en "lock up"-avtale med hovedtilretteleggeren i den private plasseringen som gjelder til dato for fremleggelse av selskapets 2. kvartals-rapport.

Nyheter
Børs