Nok en bull-melding fra Scorpion

Sveaas kjøper seg ytterligere opp.

Børs

Den 5. juni 2009 kjøpte Kistefos Investment AS, nærstående av Christen Sveaas, 100 000 aksjer i Scorpion Offshore Ltd over Oslo Børs til snittkurs 23,3735 kroner pr. aksje. Christen Sveaas er medlem av styret i Scorpion Offshore Ltd. Etter kjøpet eier Christen Sveaas og nærstående til sammen 14 967 462 aksjer i Scorpion Offshore Ltd, heter det i en melding fra selskapet.Vinner I går etter stengetid ble det klart at Scorpion Offshore har sikret en lånefasilitet på 52 millioner dollar som ventes endelig sluttført i løpet av få dager.Fasiliteten går over seks måneder, med aksjonærene Seadrill og Christen Sveaas som garantister. Disse mottar 8,5 prosent for sine garantier.Tilbakebetalingen skal skje gjennom salg av riggen Offshore Mischief, og selskapet er i kontakt med flere interessenter med sikte på en løsning innen slutten av året. Etter dette salget vil Scorpion ifølge meldingen ikke trenge ytterligere kapital.Scorpion stiger 33,69 prosent til 25 kroner på nyheten.

Nyheter
Børs