Norske Skog informerer de ansatte fredag

Ledelsen i Norske Skog skal fredag informere konsernets ansatte om de tiltak styret vil sette i verk for å redusere kostnader og bedre lønnsomheten.

Foto: Scanpix
Børs

Styret under ledelse av Eivind Reiten kom onsdag sammen på fabrikken på Skogn, og fortsatte drøftingene torsdag.Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie sier til NTB at informasjon fra møtet blir gitt etter de ordinære prosedyrer. Dette innebærer at Børsen og de ansatte informeres først.Torsdag ettermiddag hadde Bratlie ikke noe å melde til offentligheten. Fra annet hold får NTB opplyst at det er innkalt til informasjonsmøter på konsernets fabrikker fredag klokka 13.00.Onsdag sa Bratlie dette til NTB, på spørsmål om en kommentar til meldinger om at fabrikken på Follum kan bli nedlagt:- Dette er en sak om Norske Skog, ikke en sak om Follum. Follum er én av de enhetene som vurderes.

Nyheter
Børs