Norske Skog kutter overalt

Norske Skog gjennomfører en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten. Her er oversikten. 600 ansatte får sparken.

Scanpix / Scanpix
Børs

Norske Skog tar konsekvensen av den reduserte globale etterspørselen etter avis- og magasinpapir, og iverksetter en rekke tiltak for å redusere kostnadene i tråd med endringer i markedet, går det frem av en børsmelding.- I 1. kvartal 2009 var vår kapasitetsutnyttelse på 76 prosent, noe som medførte et svakt resultat. Vi kan ikke sitte stille og se på at våre økonomiske resultater faller. Derfor iverksetter vi nye kraftige tiltak for å redusere konsernets samlede kostnader, forbedre kontantstrømmen og ta ut overkapasitet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

  • Reduserer produksjonen ved Norske Skog Parenco i NederlandReduserer produksjonen ved Norske Skog Parenco i Nederland
I april ble én av de to papirmaskinene ved Norske Skog Parenco i Nederland stanset midlertidig. Det er nå besluttet at denne papirmaskinen, med en produksjonskapasitet på 225 000 tonn per år, ikke blir startet opp igjen. Bemanningen vil bli redusert med 170-200 personer som følge av stengingen.
  • Studerer bygging av blekeri på Norske Skog SkognStuderer bygging av blekeri på Norske Skog Skogn
Det gjennomføres en studie for bygging av nytt blekeri på Norske Skog Skogn. Dersom dette prosjektet blir gjennomført, vil produksjon av forbedret avispapir gradvis flyttes fra Norske Skog Follum og Norske Skog Parenco til Norske Skog Skogn.
  • Nedbemanning og langsiktige endringer ved Norske Skog FollumNedbemanning og langsiktige endringer ved Norske Skog Follum
Det skal gjennomføres en nedbemanning fra 420 til 340 ansatte på Norske Skog Follum i løpet av 2009. Fabrikken har to papirmaskiner i drift (PM1 og PM7). PM1 produserer forbedret avispapir og PM7 produserer magasinpapir.Produksjon av forbedret avispapir vil flyttes fra Norske Skog Follum til Norske Skog Skogn forutsatt at investeringen i nytt blekeri på Norske Skog Skogn blir gjennomført. I så fall vil videre drift av Follum PM1 være rettet mot bokpapirsegmentet.
  • Reduserer investeringsnivåetReduserer investeringsnivået
Det samlede investeringsnivået i konsernet kuttes med 400 millioner i 2009 - til ca. 600 millioner kroner.
  • Ved Norske Skogs hovedkontor skal kostnadene reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2008. Innsparingene skal gjennomføres både ved nedbemanninger og andre kostnadskutt.Ved Norske Skogs hovedkontor skal kostnadene reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2008. Innsparingene skal gjennomføres både ved nedbemanninger og andre kostnadskutt.
Økonomisk effekt av tiltakene De nevnte tiltakene vil ha en positiv resultateffekt på 230 millioner kroner allerede fra andre halvår 2009. Helårseffekten fra 2010 er beregnet til 600-700 millioner kroner.Det vil i andre kvartal 2009 bli gjort en avsetning på om lag 300 millioner kroner i forbindelse med nedbemanningen.Norske Skog Parenco vil bli nedskrevet med om lag 900 millioner kroner.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs