Norwegian Property med milliardemisjon

Norwegian Property vil hente inn 1,2-1,4 milliarder kroner.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Norwegian Property ASA har over en periode hatt en målsetting om å styrke balansen for å sikre selskapets finansielle posisjon. For å oppnå dette har Norwegian Property arbeidet med å forbedre lånefasilitetene med tilhørende gjeldsbetingelser samt evaluert ulike strategier fo å styrke egenkapitalen.Styret i Norwegian Property foreslår utstede opp til 201,6 millioner nye aksjer gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen vil bli fastsatt gjennom en book-building prosess gjennomført av tilretteleggerne. Det indikerte kursintervallet er satt fra 6,00 til 7,20 kroner, men endelig tegningskurs kan bli satt både over og under det indikerte kursintervallet.Minste tegningsbeløp i den rettete emisjonen vil være 500.000 kroner.Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS og Pareto Private Equity AS er engasjert som rilretteleggere.Norwegian Property-aksjen endte på 7,14 kroner tirsdag, ned 0,6 prosent.

Nyheter
Børs