Nyheter løfter aksjene på Wall Street

Investorene på Wall Street ser ut til å være fornøyd med dagens makrotall. Utviklingen i aksjemarkedet kan du følge her.

Foto: iStockPhoto
Børs

Det har vært en positiv start på det amerikanske aksjemarkedet. Tre minutter etter at handelen tok til har den teknologitunge Nasdaq-indeksen gått opp 0,60 prosent og står i 1.871,37 poeng mens Dow Jones står i 8.833,57 poeng etter en oppgang på 0,80 prosent.Utviklingen kan du følge her.I dag har det blitt kjent at den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester endte med et underskudd på 29,2 milliarder dollar i april. Analytikerstanden ventet et underskudd på 29,0 milliarder dollar.Eksporten falt 2,3 prosent til 121,1 milliarder dollar, mens importen falt 1,4 prosent til 150,3 milliarder dollar.Samtidig ble det kjent at handelsunderskuddet for mars ble revidert til et underskudd på 28,5 milliarder dollar mens det opprinnelig var rapportert et underskudd på 27,6 milliarder dollar.

Nyheter
Børs