Nytt fra Faktor Eiendom

Faktor Eiendom har etablert en fulltegningsgaranti for selskapets rettede emisjon til tegning av 75.000.000 aksjer til kurs én krone.

Børs

Ifølge en melding tirsdag har Faktor Eiendom i samarbeid med DnB Nor Markets og Guardian Corporate etablert en fulltegningsgaranti for selskapets rettede emisjon til tegning av 75.000.000 aksjer til kurs én krone.57.000.000 av garantibeløpet er garantert av aksjonærer i selskapet og andre investorer, mens 18.000.000 er garantert av DnB Nor Bank ASA, heter det i meldingen.

Nyheter
Børs