Nytt obligasjonslån i Norske Skog

Kriserammede Norske Skogindustrier vurderer å legge ut et nytt obligasjonslån.

Scanpix / Scanpix
Børs

Norske Skogindustrier vurderer å legge ut et nytt obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. I forbindelse med dette vil selskapet samtidig tilby tilbakekjøp av obligasjonsandeler i obligasjonslånet NSG16 (NO 001035542.3) ved tegning/kjøp av andeler i det nye lånet.Låneformålet er generell selskapsfinansiering, og Pareto Securities og Nordea Markets er valgt som tilretteleggere for emisjonen.

Nyheter
Børs