Røkke gjør nok en intern vri

Kjøper egne obligasjoner.

Kjell Inge Røkke - Foto: Scanpix
Børs

Det Røkke-kontrollerte Aker Capital melder tirsdag at selskapet har kjøpt konvertible obligasjoner med et pålydende verdi på 30 millioner til kurs 53,00 kroner i Aker Exploration. Obgliasjonene kan konverteres til 378.310 aksjer i Aker Exploration.Fra før eier Aker Capital obligasjoner som kan konverteres til 46.028 aksjer, i tillegg til 15,2 millioner aksjer, eller 76,1 prosent av alle aksjene i Aker Exploration.Aker Exploration handles på Oslo Axess.

Nyheter
Børs