Schibsted-emisjon til dumping-kurs

Selskapet kom torsdag med emisjonmelding.

Administrerende direktør i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal - Foto: Scanpix
Børs

Schibsted skal gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 38,75 millioner aksjer til 34 kroner per aksje. Bruttoprovenyet fra Fortrinnsrettsemisjonen vil være 1.317.622.910 kroner.Dette er 56 prosent under siste notering for aksjen!Hver aksje eid per registreringsdagen vil gi aksjonæren rett til å motta én omsettelig tegningsrett. Innehavere av tegningsretter vil gis fortrinnsrett til én (1) ny aksje for hver 1,67 fortrinnsrett. Handler i aksjer foretatt på eller før registreringsdagen, men som ikke er registrert i VPS innen tre handelsdager etter registreringsdagen (dvs ved avslutning av handel på Oslo Børs den 16. juni 2009) vil ikke bli hensyntatt i forbindelse med tildeling av tegningsretter, heter det i meldingen.Hver aksjonær vil bli tilbudt 3 aksjer per 5 aksjer de eier.Aksjen raser nedover taperlisten, og er nå ned 5,06 prosent til 75 kroner.

Nyheter
Børs