Scorpion til himmels

Scorpion Offshore stiger kraftig på gårsdagens gladmelding.

Børs

I går etter stengetid ble det klart at Scorpion Offshore har sikret en lånefasilitet på 52 millioner dollar som ventes endelig sluttført i løpet av få dager.Fasiliteten går over seks måneder, med aksjonærene Seadrill og Christen Sveaas som garantister. Disse mottar 8,5 prosent for sine garantier.Tilbakebetalingen skal skje gjennom salg av riggen Offshore Mischief, og selskapet er i kontakt med flere interessenter med sikte på en løsning innen slutten av året. Etter dette salget vil Scorpion ifølge meldingen ikke trenge ytterligere kapital.Scorpion stiger 22,99 prosent til 23 kroner på nyheten.

Nyheter
Børs