Sissener fikk inn en kvart milliard

Det ble tegnet aksjer for cirka 285 millioner kroner i forbindelse med emisjonen i Sissener Sirius ASA.

Jan Petter Sissener - Foto: Finansavisen
Børs

Kapitalutvidelsen i Sissener Sirius ASA er gjennomført med vellykket resultat, fremgår det av en melding.Selskapets styrende organer har i dag godkjent tegningsresultatet og foretatt tildeling.- Vi er svært fornøyd med resultatet av emisjonen, sier styreleder Kristine Madsen.Det ble gjennom SEB Enskilda og Netfonds Bank tegnet aksjer for cirka 285 millioner kroner fordelt på cirka 360 tegnere.Det vil bli foretatt trekk på tegnernes oppgitte bankkonti torsdag den 4. juni 2009. Kapitalutvidelsen vil registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund og deretter utstedes aksjer som leveres til den enkelte tegners VPS konto.Nedenstående nøkkelpersoner hos forvalter, Sissener AS, har tegnet og fått tildelt følgende antall aksjer:Navn (med nærstående), antall aksjer og %-eierandel

  • Jan Petter Sissener: 500.000, 17,5Jan Petter Sissener: 500.000, 17,5
  • Lars-Henrik Q. Røren: 20.000, 0,7Lars-Henrik Q. Røren: 20.000, 0,7
  • Kjell-Magne Rystad: 20.000, 0,7Kjell-Magne Rystad: 20.000, 0,7
Om Sissener Sirius ASA: Sissener Sirius ASA er et nyetablert investeringsselskap som skal foreta investeringer i aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter utstedt av et utvalg av veletablerte selskaper ("blue chips") fortrinnsvis notert på nordiske børser, og energirelaterte selskaper i OECD-området. Selskapet har inngått en avtale om aktiv forvaltning med verdipapirforetaket Sissener AS.

Nyheter
Børs