Sjømateksport for 3,3 milliarder

I mai ble det eksportert sjømat for 3,3 milliarder kroner.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

I mai ble det eksportert sjømat for 3,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 461 millioner eller 16 prosent i forhold til mai 2008.Hittil i år er det eksportert sjømat for 17,2 milliarder kroner, en økning på 2,1 milliarder eller 14 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er eksportrekord for mai måned og perioden januar til og med mai, ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk.

Nyheter
Næringsliv