Slik unngår de konkurs

Mandag morgen ble det klart at selskapet Skeie Drilling slipper å gå den tunge veien om skifteretten. Her er deres plan for å forbli solvent.

Bjarne Skeie - Foto: Scanpix
Børs

Mandag morgen ble det klart at selskapet Skeie Drilling slipper å gå den tunge veien om skifteretten, og at de er reddet fra konkurs i denne omgang.Skeie Drilling & Production har nemlig inngått en avtale om hovedprinsippene med majoriteten av obligasjonseiere i selskapets utestående obligasjonslån.Selskapet har som en konsekvens av dette fått forlengelse av lettelsene i kontraktene med verftet Keppel FELS.Samtidig har det fått bekreftelse på emisjonen på 85 millioner dollar med nye aksjer fra hovedaksjonærene Skeie Technology og Wideluck, heter det fra TDN Finans.Forlengelsene er dog avhengig at en endelig godkjenning av restruktureringsplanen fra aksjonærer og obligasjonseiere.Etter dette mener styret i selskapet at de vil forbli solvent.Den reviderte planen som støttes av majoritet av obligasjonseieren opplyses å hovedsakelig være på linje med det opprinnelige forslaget. Det opplyses blant annet at emisjonskursen i emisjonen, som er garantert av Skeie Technology og Wideluck, vil være på 0,50 kroner pr aksje.

Nyheter
Børs