Soper inn 450 mill. på ny kontrakt

Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, har sikret seg ny kontrakt.

Børs

Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, har inngått en avtale med RWE Dea Norge AS om en 160 dagers borekontrakt for den halvt-nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin for operasjon på norsk kontinentalsokkel.I tillegg har AGR Petroleum en opsjon på å forlenge kontraktsperioden med 80 dager til 240 dager innen utgangen av juni 2009.Tildelingen er med forbehold om endelig kontrakt og kontrakten forventes påbegynt idet nåværende kontrakt utløper.Estimert kontraktsverdi er ca. 69 millioner dollar for den faste perioden.

Nyheter
Børs