Spår dypere resesjon

Den europeiske sentralbanken (ECB) tror økonomien i eurolandene vil krympe med opptil 5,1 prosent i år.

EUs sentralbanksjef Jean-Claude Trichet - Foto: Scanpix
Børs

Det er en betydelig nedjustering i forhold til bankens tidligere prognoser. I mars spådde ECB at eurolandenes bruttonasjonalprodukt (BNP) - den samlede verdien av varene og tjenestene landene produserer - ville synke med opptil 3,2 prosent.ECB besluttet torsdag å holde styringsrenta uendret på 1 prosent. Renta er allerede rekordlav, og avgjørelsen var ventet. 76 av 78 økonomer sa i en undersøkelse utført av Reuters at de ikke trodde det ville komme ytterligere rentekutt etter torsdagens rentemøte.I London valgte Bank of England å holde sin styringsrente uendret på 0,5 prosent, mens den danske sentralbanken senket renta med 0,1 prosentpoeng til 1,55 prosent. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv