Stor rabatt i Norwegian Propertys milliardemisjon

Norwegian Property kuttet kursen kraftig i forbindelse med milliardemisjonen tirsdag kveld.

Norwegian Property - Foto: Scanpix
Børs

Norwegian Propety ASA hentet inn 1,2 milliarder kroner i en rettet emisjon.Styret i Norwegian Property har i dag vedtatt å foreslå for selskapets generalforsamling som skal avholdes ca. 24. juni 2009 å utstede totalt 201.635.416 nye aksjer til en pris på 6,0 kroner per aksje, tilsvarende et brutto proveny på 1,2 milliarder kroner.Tegningskursen ble besluttet gjennom en bookbuilding-prosess gjennomført av Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS og Pareto Private Equity AS som tilretteleggere.Selskapets styre har videre vedtatt å foreslå for generalforsamlingen å nedskrive pålydende verdi på selskapets aksjer fra 25 til 0,5 kroner ved å overføre det nedskrevne beløpet fra aksjekapital til annen egenkapital.Tirsdag ble det kjent at det indikerte kursintervallet var satt fra 6,00 til 7,20 kroner, men at endelig tegningskurs kunne bli satt både over og under det indikerte kursintervallet.Sluttkurs tirsdag var 7,14 kroner, noe som innebærer at rabatten var på 16 prosent.

Nyheter
Børs