Sveaas kjøpte Songa-aksjer

Kjøpte seg opp i Songa Offshore.

Børs

Fredag meldte Songa Offshore at Kistefos AS, et selskap kontrollert av Christen Sveaas, kjøpte 200.000 aksjer i selskapet.Han er nå over meldegrensen på 5 prosent i selskapet.

Nyheter
Børs