Toppsjef selger 1 mill. aksjer

Nordic Health-sjefen selger storpost til Rikard Storvestre.

1
Børs

Universal Exports AS, eid 100 prosent av Nordic Health-sjef Frank Bjordal, har i dag solgt én million aksjer i Nordic Health ASA, og eier etter dette 1.997.000 aksjer i Nordic Health ASA, tilsvarende 4,59 prosent av det totale antall aksjer i selskapet.Aksjene er solgt til Intersys Norge AS, eid 100 prosent av Rikard Storvestre. Transaksjonen skjedde til kurs 2,70 kroner per aksje.Nordic Health er notert på Oslo Axess.

Nyheter
Børs