Underli aksjesalg

Nærstående til konserndirektør i Hydro selger seg ned i selskapet.

Norsk Hydro - Aluminium Nenzing - Foto: Selskapet
Børs

Nærstående til konserndirektør Johnny Undeli har 10. juni 2009 solgt 2.000 aksjer til kroner 37,35 per aksje. Posten gikk dermed for rundt 75.000 kroner.Johnny Undeli eier etter dette, inkludert nærstående, 980 aksjer i Hydro..

Nyheter
Børs