Unison-styret vil ikke akseptere

Anbefaler aksjonærene å si nei til budet.

Tore Tenold, adm. dir. i SpareBank 1 Skadeforsikring - Foto: Scanpix
Børs

Styret i Unison Forsikring ASA mener budet fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS ikke reflekterer verdiene i selskapet og anbefaler aksjonærene å avvente situasjonen. Styret har samtidig engasjert Medici Corporate til å foreta en fairness opinion av budet, samt å bistå styret i arbeidet med alternative strategiske løsninger, heter det i en melding fra selskapet.Det aktuelle budet var på 14 kroner per aksje, og budet har gått gjennom en foreløpig behandling i Unison-styret. Styret mener budet ikke reflekterer verdiene i selskapet, da solvenskapitalen er på 13,70 kroner per aksje, eksklusive utbytte, et fremførbart underskudd på 9,20 kroner per aksje ved utløpet av 2008, i tillegg til selskapets gode forretningsmessige grunnlag og sterke vekst.

Nyheter
Børs