USA: Varelagrene faller

Lagrene av usolgte varer i USA fortsetter den fallende trenden.

Børs

Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at varelagrene hos landets butikker, grossister og fabrikker falt med 1,1 prosent på månedsbasis i april. Ifølge Reuters var fallet ventet til 1,0 prosent.Forrige måneds lagerendring ble justert fra minus 1,0 til minus 1,3 prosent.

Nyheter
Næringsliv