Veidekke får 239 millioner

Veidekke skal bygge fem produksjonshaller og dypvannskai for 239 millioner kroner.

Finansdirektør i Veidekke, Jørgen Wiese Porsmyr - Foto: Selskapet
Børs

Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Framo Engineering AS om bygging av fem produksjonshaller og dypvannskai, med opsjon på bygging av ytterligere to haller. Total kontraktssum, inklusive opsjoner, er 239 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Produksjonshallene har en grunnflate på totalt 20.500 kvadratmeter. Dette arealet er fordelt på to haller på 30 ganger 72 meter med gesimshøyde på 33 meter, og fem haller på 30 gangerx 72 meter med gesimshøyde på 18 meter. Samtlige bygg bindes sammen med glassgårder. Arbeidene utføres som råbygg og tett hus. Produksjonshallene utføres i totalentreprise. Total byggetid er 18 måneder, og arbeidene igangsettes umiddelbart.Arbeidene er startet og skal ferdigstilles i juli 2010.

Nyheter
Børs