Vil dette løfte Oslo Børs videre?

Spekulanter bidrar til å løfte oljeprisen. Vil en eksplosiv vekst i Asia sørge for at oljemarkedet strammes til?

Foto: iStockPhoto
Børs

Et fat nordsjøolje, med levering i juli, omsettes nå for 67,56 dollar, ned 0,41 dollar, mens WTI-oljen omsettes for 68,06 dollar, ned 0,52 dollar. I dagens morgenrapport fra Orion Securities skriver analytikeren at oljeprisen handles mer og mer som et finansielt instrument.- Oppgangen i oljeprisen dette året betraktes med skepsis av mange oljeanalytikere. Dette skyldes at den har steget samtidig som produksjonen har oversteget forbruket med stigende lagre som resultat, sier analytikeren.- Det forannevnte paradokset gjenspeiler at olje i økende grad handles som et finansielt instrument. Prisen fastsettes av de finansielle aktørene og ikke de fysiske brukerne og produsentene, og dette medfører at oljeprisen nå i stor bestemmes av fremtidige tilbuds- og etterspørselsforhold og ikke av den rådende situasjonen i det fysiske markedet, sier analytikeren.- I øyeblikket synes budskapet fra de finansielle aktørene å være at oljemarkedet vil strammes betydelig til på lengre sikt som en følge av den eksplosive veksten i middelklassen i Asia sammen med en skuffende global produksjonsutviklingen. Derfor kjøper de olje nå i påvente av flaskehalser og galopperende priser i en ikke altfor fjern fremtid, sier analytikeren.- I tillegg kjøper nok mange olje som en dollarhegde. Får vi en dollarkrise, er det fornuftig å ha en del av verdiene sine plassert i realaktiva som råvarer, avslutter analytikeren, avslutter analytikeren.En høy oljepris bidrar til at hovedindeksen på Oslo Børs klatrer 3,79 prosent til 303,70 poeng.

Nyheter
Børs