Vurderer å hente mer penger

Offshore-rederiet DOF sier det vurderer å utstede et sikret obligasjonslån i det norske markedet.

Foto: DOF
Børs

Offshore-rederiet DOF sier det vurderer å utstede et sikret obligasjonslån i det norske markedet.Løpetid planlegges til 10. juni 2011, melder Reuters.Pengene vil bli benyttet til å refinansiere eksisterende gjeld, med blant annet tilbakekjøp av egne obligasjoner samt til generelle selskapsformål.Nordea Markets og Pareto er tilretteleggere.Her er hele meldingen fra DOF.

Nyheter
Børs