Warren om bobler i aksjemarkedet

Peter Warren snakker om bobler i aksjemarkedet, mirakel, salgssignaler og kloke råd.

Peter Warren - Foto: Finansavisen
Børs

Peter Warren i WarrenWicklund mener at forvaltere av aksjefond har en tendens til å bli "fartsblinde". På sin blogg skriver han at de ikke er i stand til å oppfatte og prosessere bobler eller noe som vitner om salgssignaler når disse ligger rett foran dem.Les også: Warren: Dette er ikke tull! Tell en gang til-Dagens Næringsliv hadde tirsdag denne uken en illustrasjon med overskrift "Ukens gjestegraf". Grafen hadde til hensikt å vise at inntjening¬s¬boblen i aksjemarkedet nå var helt borte. Siden den ble presentert av en forvalter av et aksjefond var selvsagt hensikten å fortelle leseren at nå var tiden inne for å kjøpe aksjer. Sikkert et klokt råd, sier Warren.-Det som imidlertid samtidig kom frem på nevnte graf var at inntjeningen i aksje-markedet allerede i 2007 var hele 60 prosent over trend. Til sammenligning hadde inntjeningen vært 40 prosent over trend forut for kursnedgangen i begynnelsen av 1980-tallet og 20 prosent over trend før en nær halvering av aksjeverdiene i 1998, sier Warren.-Hva kan det skyldes at ikke bare denne aksjefondsforvalteren, men alle aksjefonds-forvaltere ikke sa til sine kunder i 2007 at: "Inntjeningen er 60 prosent over trend! Dette er en boble! Beskytt pengene deres og selg dere ut av aksjefond!"? Svaret ligger nettopp i bokstavøvelsen ovenfor. Hjernen til de som arbeider innenfor aksjer er rett og slett ikke i stand til å oppfatte og prosessere bobler eller noe som vitner om salgssignaler når disse ligger rett foran dem, sier Warren.-Alt håp er imidlertid ikke ute. Som ved et mirakel kommer alltid disse boblene til syne i ettertid og gjerne samtidig med at vi blir fortalt at nå er det bare å glemme de sviende tapene og de dårlige rådene og i stedet skynde oss å kjøpe flere aksjer. Menneskesinnet er i så måte fantastisk, avslutter Warren.

Nyheter
Børs