70 millioner kroner på spill

Atea forteller om rammeavtale med fylkeskommuner verdt 70 millioner kroner.

Foto: iStockphoto
Børs

Atea AS skriver rammeavtale med Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland og Nordland fylkeskommuner på leveranse av elev-PCer til førsteklassinger ved alle videregående skoler i fylkene. Avtalen har en verdi på 70 millioner kroner i 2009.Leveransene skal skje ved skolestart, og innbefatter levering av bærbare PCer fra HP og tjenester fra Ateas logistikksenter i Växjö.