Analysesjef: De neste ukene blir spennende

Bengt Jonassen i RS Platou Markets tror vil kan gå en god høst i møte på Oslo Børs. De neste ukene må økt usikkerhet ryddes av veien.

1
Børs

I dagens utgave av Finansavisen ser analysesjef Bengt Jonassen i RS Platou Markets nærmere på utviklingen på Oslo Børs.Les også: Kjøp disse aksjene- Prisingen på Oslo Børs er blitt mer attraktiv de siste ukene. Hovedindeksen prises nå til Pris/bok 1,3 og til 1,3 standardavvik unna sin gjennomsnittlige prising de siste åtte årene. Ut fra et slikt perspektiv er ikke verdsettelsen til hinder for videre oppgang på Oslo Børs utover høsten, sier Jonassen.- Men først må økt usikkerhet rundt verdensøkonomien ryddes av veien. Kommende uke går også startskuddet for resultatrapporteringen, og vi forventer at i løpet av et par uker har vi fått et klarere bilde på hvilken vei estimatene skal gå, sier analysesjefen.- Vi har de siste to månedene sett de første tegnene til at fortjenesteanslagene i USA er blitt hevet, og dersom dette bekreftes gjennom rapporteringen, vil det sannsynligvis markere startskuddet for en god høst i aksjemarkedet, avslutter Jonassen.