Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om sterk markedsposisjon, lavprising, en av børsens beste utbytteaksjer og tall som ikke er avskrekkende.

Stig Myrseth - Foto: Finansavisen
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Fred. Olsen Energy (219,00) - en av børsens beste utbytteaksjer. En P/E på 4,7 for i år fallende til 3,8 neste år er ikke avskrekkende. Med et forhold mellom netto gjeld og EBITDA på 1,1 for i år er Fred. Olsen Energy blant de lavest gearede riggselskapene på børsen. Finansieringsrisiko er med andre ord ikke noe tema her. Med en direkteavkastning på rundt 15 prosent er Fred. Olsen Energy en av de beste utbytteaksjene på børsen.• Stolt-Nielsen (77,75) - industrielt rederi med pris/bok-faktor på 0,5. Selv om det korte bildet er brokete, spesielt for den rene shippingvirksomheten, ser vi liten grunn til uro. En solid global markedsposisjon, om lag 70 prosent kontraktsdekning, et fullfinansiering nybyggingsprogram og en betryggende balanse gjør at Stolt-Nielsen står støtt. I etterkant av kvartalsrapporten har vi hevet estimatene og oppjustert kursmålet til 90. Det positive bildet underbygges av at aksjen kun verdsettes til 0,5 ganger bokført egenkapital. Dette er lavt for et industrielt rederi med en sterk markedsposisjon gjennom hele verdikjeden.