Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om spennende aksje, betydelige innsidekjøp, oppkjøpsspekulasjoner og hva som kan skje etter 20. juli.

Scanpix / Scanpix
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Sevan (8,42) - pris/bok på 0,5 og betydelige innsidekjøp frister. Gjentatte innsidekjøp de siste ukene som til sammen beløper seg til fire millioner kroner underbygger det positive bildet. Sevan gjennomfører nå en reparasjonsemisjon på inntil 37 millioner dollar til kurs 8,00 som avsluttes i morgen. Vi blir ikke overrasket om aksjekursen tar seg opp i neste uke når emisjonen er over, og dette blinker Sevan ut som et spennende kjøp, både på kort og lang sikt.• Q-Free (15,70) - hva gjør Kapsch etter 20. juli? DCF-betraktninger tilsier en fair value på 20 kroner per aksje, og dette taler for en kjøpsanbefaling. Til sist kan nevnes at Q-Free er en oppkjøpskandidat. Den største aksjonæren er Kapsch som kjøpte 20 prosent av aksjene tidligere i vinter. Den 20. juli løper en avtale som Kapsch inngikk med selgerne av aksjer i QFree ut. Etter denne datoen står Kapsch fritt til å kjøpe seg ytterligere opp. Vi blir ikke overrasket om Kapsch foretar ytterligere aksjekjøp etter denne datoen, og i så fall vil oppkjøpsspekulasjonene fort blusse opp.

Nyheter
Børs