Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om finanskrise, feilpriset aksje, finansieringsrisiko og priser som ikke kan ignoreres.

Foto: AP
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Aktiv Kapital (36,80) - feilpriset finansaksje. Aktiv Kapital opererer i et attraktivt marked. Som en følge av finanskrisen vil tilgangen på misligholdte lån øke de neste 12-24 månedene, og dette vil gi spennende vekstmuligheter. Det positive bildet underbygges av en DCF-basert fair value på 45 kroner per aksje selv med konservative langsiktige forutsetninger.• PGS (39,85) - en sterk oljepris kan ikke ignoreres. PGS synes undervurdert idet DCF-betraktninger tilsier en fair value på 50. Med våre nåværende estimater vil ikke PGS ha problemer med verken likviditet eller covenants for gjelden. De planlagte salgene av eiendeler for 140 millioner dollar vil redusere finansieringsrisikoen ytterligere.