Analytiker: Kjøp og kjøp

Analytiker Asbjørn Taugbøl venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Analytiker Asbjørn Taugbøl i Investtech. Foto: Iván Kverme
Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Q-Free og Algeta som kjøpskandidater.- Q-Free har brutt gulvet i en sterkt stigende, kortsiktig trend, men det er kortsiktig støtte ved 16 kroner, samt ved 14,20 kroner. Trendbruddet indikerer i første omgang svakere stigningstakt. Aksjen har nylig brutt opp gjennom motstandsnivåer i både kortsiktig og langsiktig chart, noe som signaliserer videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen ytterligere. En rekke innsidere solgte opsjonsaksjer i mai, og aksjen er dermed negativ på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytiker Asbjørn Taugbøl.- Algeta faller tilbake etter å ha vært overkjøpt på RSI og har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Noteringer nær støtten ved 32,40 kroner kan være en god kjøpsmulighet. Aksjen er meget positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter analytikeren.