Anbefaler en aksje og advarer mot en annen aksje

Orion Securities snakker om lavt priset aksje, positivt case, dystre utsikter og aksje som kan falle 36 prosent.

Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Scorpion Offshore (22,00) - riggselskap til pris/bok på kun 0,6. Scorpions hovedproblem er en anstrengt likviditetssituasjon. Dersom Scorpion må gjennomføre en aksjeemisjon på USD 60m til en antatt kurs på 95 prosent av dagens aksjekurs, blir fair value-anslaget på 31 kroner per aksje. Disse regnestykkene taler for at aksjen er godt kjøp uansett hvilket finansieringsalternativ som velges. Generelt skal det stå dårlig til for at et selskap ikke skal være verd i alle fall den bokførte egenkapitalen. Scorpion handles for tiden til et pris/bok-forhold på kun 0,6 noe som underbygger det positive caset.• Frontline (139,75) - fortsatt dystre markedsutsikter tilsier salg. Tankratene presterte et rally i juni, men oppgangen synes nå over. Ratene er på defensiven som en følge av et stort tilbud av skip kombinert med kun laber interesse fra befrakterne. Futuresmarkedet indikerer at ratene vil falle videre. Med tankrater rundt break-even og et betydelig kapitalbehov i forbindelse med nybyggingsprogrammet venter vi at det vil være lite igjen til aksjonærene i Frontline fremover. Utbyttet vil ventelig kuttes ytterligere, og aksjen vil trolig dale ned mot vårt NAV-baserte kursmål på 90 innen årsskiftet.