De heteste aksjene på Oslo Børs

Ola Nordmann kaster seg over papirer som XACT Derivat BULL, Sevan Marine og REC. - Majoriteten av de private sparerne synes fortsatt å være positive til børsen og fremtiden, sier sjef for meglerhus.

1
Børs

XACT Derivat BEAR var den mest populære enkeltaksjen i juni med 48.697 transaksjoner, opplyser Nordnet i en melding.De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall transaksjoner i juni var XACT Derivat BEAR, Norsk Hydro, REC, Sevan Marine, Seadrill, XACT Derivat BULL, Yara, StatoilHydro, DNO og PGS.De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i juni var Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, Sevan Marine, REC og Yara.De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i juni var XACT Derivat BEAR, Storebrand, Aker, Opera og Marine Harvest.- Til tross for en oppgang siden årsskiftet på over 25 prosent synes fortsatt majoriteten av de private sparerne å være positive til børsen og fremtiden. I juni fortsatte de å kjøpe aksjer, og med råvare- og energiselskaper blant de mest kjøpte aksjene kan ikke dette tolkes på annen måte enn at private investorer har et positivt syn på fremtiden og bedre konjunkturer. I juni nettokjøpte privatpersoner dessuten XACT Derivat Bull og nettosolgte XACT Derivat Bear, hvilket er nok en indikator på fremtidstro hos de norske privatsparerne, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge i meldingen.