Det peker fortsatt ned for dollar, men ...

Trenden for dollaren peker fortsatt ned, men det kan raskt endre seg om det kommer et brudd på dette nivået.

Børs

Etter en sterk periode, fra juli 2008 og frem til månedskiftet februar/mars i år, dog med en kraftig dukkert i november/desember, har det pekt nedover for dollarindeksen.Fra å ha tangert 90 i starten på mars ligger den nå og vaker mellom 80 og 81. Det er litt teknisk støtte på 80 og litt teknisk motstand like over 81.Råchart: www.futuresource.comDet som imidlertid er mest interessant nå er å se på utviklingen i stigningstakten. Trenden i RSI peker fortsatt ned, og har gjort det siden slutten av oktober i fjor.Nå testes topplinjen i den fallende trenden nok en gang, rett i underkant av 50-nivået. Skulle det kommet et brudd på denne og 50-nivået, vil det signalisere det kan se annerledes fremover enn i hvert fall mange her hjemme har ventet. Det vil være et tidlig signal om at også den fallende trenden i hovedchartet kan bli brutt, og signalisere ny oppgang for dollaren.De kritiske nivåene i hovedchartet er i så fall det tekniske motstandsnivået rett i overkant av 81-nivået. Deretter vil det være en viss teknisk motstand også på 82-, 83-, 84 og 85-nivået. Brudd på disse vil bekrefte videre oppgang.Det kan imidlertid også gå slik det gjorde i februar, mars og april. Da slo RSI ned igjen etter å ta testet topplinjen i den fallende trenden, og signalisert videre fall.Skulle det skje denne gangen også er det en viss teknisk støtte rett over 78-nivået og dernest rett i overkant av 77- og 76-nivået.

Nyheter
Børs