- DnB NOR får en smell på 2,4 milliarder kroner

Bank-konsernet DnB NOR kommer til å levere tall for andre kvartal 2009 som er 2,4 milliarder dårligere enn ved forrige korsvei.

Rune Bjerke, konsernsjef DnB NOR - Foto: Scanpix/iStockphoto
Børs

Bank-konsernet DnB NOR ventes å levere et resultat før skatt på 1.995 millioner kroner i andre kvartal 2009.Dette er ned fra et resultat på 4.363 millioner kroner i samme periode året før, en nedgang på snaue 2,4 milliarder kroner.Det er estimater fra SME Direkt, hentet inn hos 15 analytikere for TDN Finans, som viser dette.Anslagene for resultat før skatt varierer fra 1.379 millioner kroner til 2.758 millioner kroner.Analytikerne forventer at rentenettoen i gjennomsnitt kommer inn på 5.666 millioner kroner, og her varierer estimatene fra 5.552 millioner kroner til 5.741 millioner kroner.Andre inntekter ventes å lande på 3.402 millioner kroner, varierende fra 3.143 millioner kroner til 3.706 millioner kroner.Siden estimatinnhentingen før førstekvartalsresultatet for 2009 er estimatene for netto renteinntekter i 2009 og 2010 nedjustert med henholdsvis 5,6 og 3,7 prosent.

Nyheter
Børs