Flagger i Powel

Arendal Fossekompani flagger i Powel.

Foto: Scanpix
Børs

Det vises til Pliktig tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Powel fremsatt av Arendals Fossekompani ASA. Tilbudsperioden er fra og med 12. juni 2009 til og med 10. juli 2009 kl 17:30.Arendals Fossekompani ASA har per 3. juli 2009 mottatt aksepter for totalt 2 357 299 aksjer til kurs 15,0 kroner per aksje. Kombinert med kjøp av 1 475 261 aksjer til 15,0 kroner per aksje over børs i dag, 3. juli 2009, eier Arendals Fossekompani nå 13 710 060 aksjer i Powel, tilsvarende ca 71,5 prosent av de utstedte aksjene i Powel.