Hagen tapte alt på børsen

Kjøp- mennene Stein Erik Hagen og Per Werner Madsen måkte inn alle pengene på børsen på topp, tapte alt og endte opp med negativ egenkapital.

Stein Erik Hagen - Foto: Scanpix
Børs

Børsen falt kraftig i fjor, men Stein Erik Hagen og Per Werner Madsen tapte mye mer da de plutselig bestemte seg for å bruke selskapet Bomax AS til å investere i aksjemarkedet, skriver Finansavisen.Ifølge avisen gikk selskapet inn i fjoråret med en egenkapital på 45 millioner som helt og holdent var plassert som en fordring på morselskapet, Sepas der Hagen og Madsen deler eierskapet til blant andre Princess Gruppen, Ski Mat og Maxi Invest samt Sepas Service. Aksjesatsningen ble giret opp med belåning da aksjemarkedet var på sitt høyeste. Dermed økte også tapspotensialet hvis børsen skulle falle.«Selskapet har gjennomført et betydelig aksjekjøp i løpet av 2008 som har medført et betydelig tap ved at aksjene er nedskrevet til markedsverdi per 31.12.08», skriver Bomax-styret i sin årsberetning for 2008.Videre skriver Finansavisen at regnskapet bærer betydelig preg av den mislykkede aksjesatsningen. Blant finanspostene er finansielle anleggsmidler skrevet ned med 59,9 millioner kroner, mens det bare er 2,9 millioner i finansinntekter. Det resulterte i at bunnlinjen viste et underskudd på hele 57,1 millioner kroner i fjor sammenlignet med underskudd på 2,4 millioner året før. Kjempetapet fikk også følger for balansen der eiendelene nå består av markedsbaserte aksjer for 19,3 millioner. Passivasiden som tidligere var ren egenkapital på 45 millioner består nå av 31,2 millioner kroner i gjeld til Sepas slik at egenkapitalen nå er negativ med 11,8 millioner.