- Har ikke sett maken til avkastning på 80 år

Peter Warren fortell om muligheten til en avkastning man ikke har sett maken til på 80 år.

1
Børs

På sin blogg ser Peter Warren i WarrenWicklund nærmere på den siste tids utvikling i aksjemarkedet.- Forventningene til markedsutviklingen i juni var sterkt sprikende, med avisoverskrifter som "Løp og Kjøp!" og "Markedet Skal Ned!" som de to ytterpunktene. Hovedtyngden - eller "saueflokken" som Nobelprisvinner Harry Markowitz omtaler dem - lå klart i den første leiren. Markowitz uttalte nylig at investorenes behov for- og tendens til å løpe samme vei som hovedfeltet medfører at utviklingen i 2008 gjerne kan gjentas i 2009, sier Warren.- Markert ulik oppfatning av utviklingen i juni var nok årsaken til at aksjemarkedene svingte tildels mye i løpet av måneden. Da støvet hadde lagt seg og opptellingen ferdig var imidlertid sluttresultatet relativt udramatisk. Oslo Børs, som tross alt har steget 25 prosent siden årsskiftet, viste et meget stort utfallsrom på enkeltaksjenivå, sier Warren.- Blant øvrige aktivaklasser fortsetter kredittobligasjoner å lede an. En økning i likviditeten i dette markedet har gjort det mulig både å foreta tvangssalg som det var umulig å gjøre for bare få måneder siden, samt å ta gevinster for de få som hadde nerver til å kjøpe et halvt år tilbake. Kjøperne er institusjoner, fond og investorer som har sluttet å tro på verdens undergang og nå ser muligheten til å få en avkastning man ikke har sett maken til på 80 år, avslutter Warren.