Her har 77 banker gått konkurs

Myndighetene i USA har ikke stengt flere banker siden spare- og lånekrisen på 1990-tallet.

Foto: iStockphoto
Børs

I 2008 gikk 25 banker overende i USA. Torsdag ble syv nye amerikanske banker stengt av myndighetene, seks i Illinois og en i Texas, melder Bloomberg.Med det er 52 banker gått overende i USA i 2009. Det er det meste siden spare- og lånekrisen på 80- og 90-tallet, da tilsammen 745 låneinstitusjoner og banker måtte gå den tunge veien til skifteretten.I 1992 gikk 181 banker overende. I 1993 var det 50 bankkonkurser i USA.Når det gjelder livet etter døden for disse bankene har det vært interessant for private equity selskap å plukke dem opp, men nå kan dette også ha fått et skudd for baugen. Reglene er i ferd med å bli så strenge at det ikke er så interessant lengre, klager noen, i følge Bloomberg.Myndighetene (Kredittilsynet i USA - FDIC), krever for eksempel at kjøperne må være godt kapitalisert og ha tilstrekkelig finansiering i orden for de neste tre årene.Kravet til kjernekapitaldekningen (Tier 1 capital ratio) er blant annet satt til 15 prosent. I tillegg må investorene forplikte seg til å eie banken i minimum tre år.