Innsidekjøp i Veidekke

Stiftelsen Veidekke ansatte kjøper aksjer i selskapet.

Finansdirektør i Veidekke, Jørgen Wiese Porsmyr - Foto: Selskapet
Børs

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har i dag den 8. juli 2009 kjøpt 40 000 aksjer i Veidekke til kurs 32,519 kroner.Etter dette har Stiftelsen 140 631 aksjer i Veidekke.